Εισαγωγή:

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αυτοναφοράς στηρίζεται στην κλίμακα, που δημιούργησε ο επιστήμονας Aaron Beck για το άγχος (Beck Anxiety Inventory-BAI). Πρόκειται για ένα αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης του παθολογικού άγχους, το οποίο αποτελείται από 21 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Οδηγίες συμπλήρωσης:

Διαβάστε προσεκτικά τις εμπειρίες που αναγράφονται στην αριστερή στήλη και στη συνέχεια επιλέξτε τη δήλωση που περιγράφει καλύτερα το πώς βιώσατε εσείς αυτή την κατάσταση την τελευταία εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένης της σημερινής ημέρας). Μολονότι, η ακρίβεια των απαντήσεων σας μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις.

Σκοπός:

Σκοπός της ανάρτησής του ερωτηματολογίου στο επίσημο site του Κ.Ε.ΚΑ, είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους, που νιώθουν ότι το άγχος τους γίνεται «παθολογικό» και επηρεάζει την ποιότητα της ζωής τους, να προβούν σε μία πρώτη εκτίμηση των συμπτωμάτων τους. Το συγκεκριμένο εργαλείο δε μπορεί και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ν’ αποτελέσει ή να υποκαταστήσει την επίσημη ιατρική διάγνωση.

Μέσα από την απολύτως ανώνυμη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες αποδέχονται την αξιοποίηση των δεδομένων τους από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Κ.Ε.ΚΑ., με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών»