21. april je svetovni dan polkrilcev. Polkrilci oz. kljunate žuželke (Hemiptera) so z več kot 90.000 opisanimi vrstami peti najštevilčnejši red žuželk in največji red žuželk z nepopolno preobrazbo. V to skupino uvrščamo tako raznolike žuželke kot so listne uši, kaparji, škržadi in stenice. Njihova izredna pestrost se odraža tudi v njihovem sporazumevanju. Večina kljunatih žuželk se sporazumeva z vibracijskimi signali, ki se prenašajo preko rastlin, na katerih živijo. Ti signali so ljudem neslišni, lahko pa jih registriramo s tehničnimi pripomočki, ojačamo in pretvorimo v zvok, da jih lažje razumemo.

Rastline s svojo zgradbo močno vplivajo na prenos signalov. Lastnosti signalov so zato manj odvisne od velikosti in drugih značilnosti pevca kot to velja za zvok. Lahko uganete, kateri posnetek pripada kateri žuželki?

Vse vrste na slikah živijo tudi v Sloveniji in predstavljajo le droben delec raznovrstnosti polkrilcev ter uporabnikov vibracijske komunikacije pri nas. Spoznavanje takšnih skritih vidikov raznovrstnosti nam pomaga, da bolje razumemo naravne procese in jih lažje varujemo, saj smo od njih odvisni tudi ljudje.