Εισαγωγή:
Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αυτοναφοράς στηρίζεται στην κλίμακα, που δημιούργησε ο επιστήμονας Aaron Beck για την Κατάθλιψη (Beck Depression Inventory - BDI). Αποτελείται από 21 στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται με τη μορφή πολλαπλών επιλογών και αξιολογούν την παρουσία και τον βαθμό των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στους ενήλικες.
 

Οδηγίες συμπλήρωσης:

Ι) Διαβάστε κάθε πρόταση προσεκτικά και στη συνέχεια διαλέξτε την απάντηση, που περιγράφει καλύτερα τη συναισθηματική σας κατάσταση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής ημέρας.
ΙΙ) Κάθε ένα από τα 21 στοιχεία του ερωτηματολογίου επιχειρεί να αξιολογήσει ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα ή στάση, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων της σκέψης, του συναισθήματος, της συμπεριφοράς και των σωματικών συμπτωμάτων.
ΙΙΙ) Μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, το σκορ των απαντήσεων σας σε κάθε μία από τις 21 ερωτήσεις συναθροίζεται αυτόματα.

Σκοπός:

Σκοπός της ανάρτησής του ερωτηματολογίου στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ελέγχου Κατάθλιψης είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να προβούν σε μία πρώτη εκτίμηση των εμπειριών τους και στη συνέχεια να τους ενθαρρύνει, έτσι ώστε να προβούν στην αναζήτηση των κατάλληλων γι’ αυτούς υπηρεσιών.
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως μέσο ανίχνευσης των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει ή να υποκαταστήσει την επίσημη ιατρική διάγνωση.
Μέσα από την απολύτως ανώνυμη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες αποδέχονται την αξιοποίηση των απαντήσεων τους από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Κ.Ε.ΚΑ, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.