Εισαγωγή:

Η Κλίμακα Κοινωνικής Φοβίας του Liebowitz (Liebowitz Social Phobia Scale - LSPS) είναι ένα ερωτηματολόγιο 24 σημείων, που μελετά το πως αισθάνεται ένας άνθρωπος, κατά τη διάρκεια ορισμένων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Οδηγίες συμπλήρωσης:

I) Διαβάστε προσεκτικά την κάθε συνθήκη και απαντήστε με ειλικρίνεια στις δυο στήλες (φόβος/ανησυχία και αποφυγή), που βρίσκονται ακριβώς δίπλα.

ΙΙ) Βασίστε τις απαντήσεις σας, στις εμπειρίες της προηγούμενης εβδομάδας.

ΙΙΙ) Η πρώτη στήλη (Α) ρωτάει πόσο άγχος ή φόβο αισθάνεστε με τη συγκεκριμένη συνθήκη, ενώ η δεύτερη στήλη (Β) αναφέρεται στο πόσο συχνά την αποφεύγετε»

ΙV) Αν δεν έχετε έρθει αντιμέτωποι ποτέ ξανά με κάποιες από τις παρακάτω συνθήκες, τότε φανταστείτε πως θα αντιδρούσατε σε μία υποθετική κατάσταση.

Σκοπός 

Σκοπός της ανάρτησής του ερωτηματολογίου στο επίσημο  site του Κ.Ε.ΚΑ., είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους, που νιώθουν ότι δυσκολεύονται να εμπλακούν σε διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής τους ζωής να προβούν σε μία πρώτη εκτίμηση των εμπειριών τους και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αποτελέσει ή να υποκαταστήσει την επίσημη ιατρική διάγνωση.

Μέσα από την απολύτως ανώνυμη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες αποδέχονται την αξιοποίηση των δεδομένων τους από τους επιστημονικούς συνεργάτες του Κ.Ε.ΚΑ, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών»