Se foredraget og svar på oppgavene

1. Hvilken av disse ble drevet av vannkraft?

spinning frame

the Flying Shuttle

loom

Spinning Jenny

2. Hva må til for at en type produksjon er "industriell"

3. Hvilken av disse spant tråd?

4. Hvorfor var det mange arbeidsløse på landsbygda?

5. Hvilken av bildene viser en vevstol?

6. Den industrielle revolusjonen startet i Norge ...

7. Befolkningsveksten eksploderte i Norge på 1800-tallet. Mellom 1815 og 1865 ble befolkningen ...

8. Etterspørsel betyr ...

9. Skriv ned 5 stikkord fra videoen som du prøver å huske. Bruk maks 5 minutter på denne øvelsen.

Save
Submit »
Save and Continue
Answered 0 of 9 (0%)