Tételek és szakirodalom

  1. A számítógépek fejlődése, az internet története Briggs, Asa - Burke, Peter: A média társadalomtörténete : Gutenbergtől az internetig Budapest, Napvilág, 2004. 271-280, 298-302
  2. Az online szövegek szerkezete, tálalása, pásztázó olvasás Paul Bendetti: Structure and Story online, In: The New Journalist: Roles, Skills, and Critical Thinking, Emond Montgomery Publications, 2010. 187-197.
  3. Hírgyártás az interneten Elek János: Műfajok az interneten - In: Bernáth László (szerk.): Bevezetés a műfajelméletbe, Dialóg-Campus Kiadó - MÚOSZ, Budapest-Pécs, 2009. 225-230, 233, 239-243.
  4. Médiafelületek használata Kós Anna: Iránytű a navigáláshoz (az újságírói szerep értelmezése az új médiában), Tankönyvkiadó, Bukarest, 2016.