Könyvészet

 1. Európa Tanács: Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, Róma, 1950 november 4

 2. Emberi jogok egyetemes nyilatkozata. Elfogadva és kihirdetve az ENSZ Közgyűlésének 217 A (III) határozata alapján, 1948. december 10‐én

 3. Rezolutia 1003 (1993) privind etica jurnalismului

 4. Románia Alkotmánya

 5. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 6. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 7. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 8. Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002

 9. Codul Penal al României

 10. Consiliul Național al Audiovizualului: Decizie nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 11. Magyar Újságírók Romániai Egyesülete: Újságírói Etikai Kódex, 2015

 12. Krokovay Zsolt: Médiaetika, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2003

 13. Sajó András: A szólásszabadság kézikönyve, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005

 14. Vallasek Magdolna: Médiajogi kalauz, MÚRE, 2014

 15. Macovei, Dagalita, Mihai: Ghid juridic pentru ziaristi, ed. a III-a, Active Watch, Bucuresti, 2003

 16. Kuti Csongor: Médiaetika és Médiajog, Szöveggyűjtemény, I.-II, 2015/2016