Begeleiders worden dagelijks geconfronteerd met het gedrag van hun cliënten. Hebben zij een realistisch beeld van de effecten van antipsychotica op gedragsproblemen?

Antipsychotica geven veel hinderlijke bijwerkingen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn daar extra gevoelig voor. Hoeveel procent van de mensen met een verstandelijke beperking die antipsychotica gebruiken krijgt last van overgewicht?

Ongeveer een derde van de mensen met een verstandelijke beperking in instellingen gebruikt antipsychotica langdurig en veelal off label wegens gedragsproblemen. Bij welk percentage van deze gebruikers kan het antipsychoticagebruik succesvol volledig worden afgebouwd?

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft samen met ’s Heeren Loo, locatie Willem van den Bergh praktische materialen gemaakt voor de verantwoorde inzet van antipsychotica en het afbouwen van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen:

Submit