Könyvészet
 

Adorno, Theodor: Művészet és művészetek. In: Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza? Ikon. Bp. 1995. 263–286.

Almási Miklós: Anti-esztétika. Helikon. Budapest, 2003.

Barthes, Roland: Világoskamra. Európa, Bp. 1985.

Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. In: Uő: Kommentár és prófécia. Gondolat, Bp. 1969. 301–334.

Blanchot, Maurice: A műalkotás jellemzői. In: Uő. Az irodalmi tér, Kijárat, 2005. 184–195.

Boehm, Gottfried: Absztrakció és realitás. Művészet és művészetfilozófia viszonya a modernitás korában. Athenaeum. 1991, I/1. 105–120.

Horváth Gizella: Túlélőkészlet az esztétikához. Egyetemi Műhely – Partium, 2012.

Hume, David: A jó ízlésről. In: Hume összes esszéi I. Atlantisz, 1992. 222–244.

Kant: Az ítélőerő kritikája (ford. Papp Zoltán), Ictus, 1997, 117–158; 162–187.

Merleau-Ponty, Maurice: A film és a modern pszichológia. Metropolis 2004/3. 22–29.

Nietzsche, Fr.: A nem-morálisan felfogott igazságról és hazugságról, in: Athenaeum (A francia Nietzsche-recepció) 1992 I/3. füzet, 3–15.

Sontag, Susan: A csönd esztétikája. In: Uő: A pusztulás képei. Európa, 1971. 1–43.