Test obejmuje tematykę działów "Państwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellonów" i "Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów"  w podstawie programowej Historii dla uczniów liceum i technikum (zakres rozszerzony). Zawiera on 4 pytania sprawdzające wiedzę i kompetencje wymagane na egzaminie maturalnym.

 

Czas na wypełnienie testu wynosi 20 minut, a w górym prawym rogu ekranu znajduje się zegar pokazujący ile zostało czasu do zakończenia. W każdej chwili można test przewać i wrócić do jego wypełniania, można też zaznaczyć pytanie i wrócić do niego póżniej.

 

Test można wypełniać trzykrotnie. Zestawy pytań zmieniają się przy kolejnych próbach. 
Po zakończeniu testu zostanie przekierowany na stronę CyfroweHistorie.pl, gdzie znajdziesz inne testy zarówno w bezpłatne (po zalogowaniu), jak i dostępne bez orgraniczeń w ramach obonamentu.

 

Zdający musi potwierdzić  zakończenie testu przed wysłaniem do sprawdzenia. Następnie otrzymuje informacje o ogólnie liczbie punktów oraz o poprawnych odpowiedziach na wszystkie pytania. Test uznajemy za zaliczony przy uzyskaniu 70% możliwych do zdobycia punktów, ale oczywiście możesz postawić sobiewyżej poprzeczkę ;-).

 

Życzymy powodzenia!

 

 

Test stanowi własność portalu CyferoweHistorie.pl. Powielanie w całości lub fragmentach jest niedozwolone.