Poniższy test dotyczy okresu dwudziestlecia międzywojennego  II RP.  Obejmuje zakres informacji zawarty w materiałach "Oś czasu 1918-39", "Dwie konstytucje" i "Bilans otwarcia". Pytania 1-6 są przeznaczone zarówno dla uczniów szkoły podstawowej , jak i ponadpodstawowej. Pytania 7-9 są przeznaczone tylko dla ucznów szoły ponadpodstawej.

Do jego zaliczenia trzeba zdobyć 2/3 maksymalnej liczby punktów (punktacja podana przy każdym pytaniu). Czas na wypełnienie to 30 min. Testy są anonimowe, a wyniki zobaczy tylko wypełniający. Nauczyciele dostaną jedynie wyniki zbiorcze dla klasy.

Testu nie można zapisać, żeby wrócić do niego po przerwie. W przypadku niepowodzenia do testu można przystąpić jeszcze dwa razy.

 

Poprosimy o kilka informacji na Twój temat.

Do której klasy chodzisz?

Nazwa Twojej szkoły:

Które materiały przerabiałeś/łaś na lekcji?

Które materiały przerabiałeś/łaś samodzielnie?

TEST

1. Ustaw wydarzenia w kolejności od najwcześniejszego, do najpóźniejszego. (4 pkt.)
 

1.
2.
3.
4.

2. Które stwierdzenia dotyczące zamachu majowego są prawdziwe? (2 pkt.)

3. Uzupełnij tekst: (2.pkt)

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w ciągu czterech lata Polska zbudowała od zera port i nowoczesne miasto – . W 1934 roku stała się ona największym portem na i miała duże znaczenie dla polskiego eksportu.

4. Które ze zdjęć przedstawia banknot z okresu hiperinlacji w latach 1923-24? (2.pkt)

5. Dokończ zdanie (3.pkt)

Po śmierci Józefa Piłsudskiego władzą podzielili się prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Edward -

6. Połącz wydarzenia w Polsce ze związanymi z nimi wydarzeniami międzynarodowymi: (4 pkt.)

Budowa miasta i portu w Gdyni
Gwałtowny wzrost bezrobocia w Polsce w latach 1929-33

 

Pytania 7-9 są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

7. Wybierz prawdziwe zdania (10 pkt.)

8. Uporządku na osi czasu wydarzenia, które będziesz chciał(a) opisać w wypracowaniu zatytułowanycm "Stosunki polsko-niemieckie w dwudziestoleciu międzywojennym". (8. pkt.)
Uwaga! Nie wszystkie wymienione wydarzenia powinny zostać  przedstawione w wypracowaniu.

Pakt Ribbentrop-Mołotow
Traktat Wersalski
Proces brzeski
Traktat ryski
Dojście Hitlera do władzy w Niemczech
Zamach majowy
Odrzucenie żądań niemieckich przez ministra Józefa Becka
Zabójstwo Prezydenta Gabriela Narutowicza

9. Uzupełnij tekst: (6 pkt.)

W listopadzie 1918 roku powstala Grupa literacka . Jej członkowie byli związani z tygodnikiem społeczno-politycznym „Wiadomości Literackie”, który  po procesie brzeskim miał charakter prodemokratyczny i sprzeciwiał się rządom . Grupę tworzyli między innymi Julian i Antoni Słonimski. 

Prześlij
0 odpowiedzi z 13 (0%)