Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) reprezintă o agendă de dezvoltare pentru:

ODD sunt un set de obiective adoptate de către Adunarea Generală ONU pentru a pune capăt sărăciei până în ce an?

Câte obiective de dezvoltare durabilă sunt?

ODD 1. Fără sărăcie. Cum a evoluat nivelul sărăciei în Republica Moldova în ultimii zece ani? 

ODD 2. Zero foame. Câți oameni din lume suferă de foame?

ODD 3. Sănătate și stare de bine. Care a fost speranța de viață la naștere în Republica Moldova în 2020?

ODD 4. Educație de calitate. Unul dintre scopurile principale ale ODD 4 este garantarea educației calitative și incluzive?

ODD 5. Egalitate de gen. Care a fost ponderea femeilor alese în Parlamentul Republicii Moldova după scrutinul electoral din 2021?

ODD 6. Apă curată și igienă. În 2020 ce proporție a populației din Republica Moldova avea acces la surse sigure de apă?

ODD 7. Energie accesibilă și curată. Care este cea mai folosită energie regenerabilă din lume?

ODD 8. Muncă decentă și creștere economică. În 2020 ocuparea informală în Republica Moldova avea o pondere mai mare de 20% din totalul ocupării?

ODD 9. Industrie, inovație și infrastructură. Care dintre aceste invenții este cea mai bună în combaterea schimbărilor climatice?

ODD 10. Inegalități reduse. Pe parcursul ultimului deceniu cum a evoluat inegalitatea veniturilor în Republica Moldova?

ODD 11. Orașe și comunități durabile. În Republica Moldova mai mult de jumătate din populație locuiește în orașe?

ODD 12. Consum și producție responsabile. Ce proporție din produsele alimentare globale sunt irosite sau aruncate?

ODD 13. Acțiune asupra climei. Cum au evoluat în ultimii zece ani emisiile de CO2 din Republica Moldova?

ODD 14. Viața sub apă. Către 2050 în oceane o să fie mai mult plastic decât pește ca greutate, dacă se vor păstra ratele curente de creștere?

ODD 15. Viața pe pământ. Ce cotă din suprafața Republicii Moldova este acoperită de păduri?

ODD 16. Pace, justiție și instituții puternice. Cum a evoluat percepția asupra corupției în Republica Moldova în ultimii zece ani?

ODD 17. Parteneriate pentru obiective. Cine poate contribui la atingerea celor 17 ODD-uri?

Ai răspuns la 0 întrebări din 20 (0%)
Salvează
Expediază »