Lá Domhanda an Bhia

Déantar Lá Domhanda an Bhia a cheiliúradh gach bliain ar an 16 Deireadh Fómhair d’fhonn feasacht agus gníomhaíocht a chur chun cinn ar fud an domhain i leith na saincheiste seo. Baineann Lá Domhanda an Bhia leis an Sprioc Domhanda chun Deireadh a chur leis an Ocras faoin mbliain 2030 – deireadh a chur leis an ocras do gach leanbh, bean agus fear ar domhan. Sábhálfar go leor leor daoine má bhaintear an sprioc seo amach agus tógfar todhchaí níos fearr do gach duine.

An fhírinne a scagadh ón mbréag.

Cá mhéad atá ar eolas atá agat faoin ocras domhanda? Amharc ar na deich miotas choitianta seo faoin ocras domhanda, táirgeadh bia agus cothú agus déan iad a fhiosrú.

MIOTAS 01 - NÍL DÓTHAIN BIA SA DOMHAN CHUN AN DAONRA ATÁ AIR, AGUS AN DAONRA SIN AG MÉADÚ, A CHOTHÚ 

MIOTAS 02- IS IAD AN NÁDÚR AGUS TUBAISTÍ NÁDÚRTHA IS CÚIS LE HOCRAS

MIOTAS 03 - TÁ AN T-OCRAS DOMHANDA AG DUL IN OLCAS

MIOTAS 04 - BAINEANN DEIREADH A CHUR LEIS AN OCRAS DOMHANDA LENA CHINNTIÚ GO BHFUIL DÓTHAIN

MIOTAS 05 - TÁ SÉ DEACAIR A BHEITH AR AN EOLAS ROIMH RÉ FAOIN ÁIT A MBEIDH OCRAS AR DHAOINE NÓ AR NA DAOINE A MBEIDH AN TIONCHAR IS MÓ ORTHU

MIOTAS 06 - BAINEANN AN OCRAS DOMHANDA LE SAINCHEISTEANNA BIA, NÍ LE CEARTA NA MBAN

MIOTAS 07 - IS Í DIANFHEIRMEOIREACHT MHÓRSCÁLA (GNÓ TALMHAÍOCHTA) AN FHREAGAIRT AR AN GCEIST SEO

MIOTAS 08 - TÁ MUINTIR AN DOMHAIN A BHFUIL OCRAS ORTHU AG FANACHT ORAINNE LEIS AN BHFADHB A RÉITEACH

MIOTAS 09 - TÁ FORMHÓR NA DAOINE A BHFUIL OCRAS ORTHU INA GCÓNAÍ SAN AFRAIC 

MIOTAS 10 - NÍ FÉIDIR LE GNÁTHDHAOINE MÓRÁN A DHÉANAMH FAOIN OCRAS DOMHANDA

Submit