Test jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do ezgaminu maturalnego z Historii. Pytania w swojej konstrukcji, poziomie trudności i punktacji są zbliżone do tych, które uczeń spotka na maturze. Po zakończeniu testu zdający otrzymuje informacje o popełnionych błędach i ogólnej punktacji.

Jeden użytkownik może wypełnić test piętnastokrotnie, jednak część pytań w kolejnych próbach zostanie zmieniona. Czas na wypełnienie testu wynosi 30 minut.