1. Speranța de viață la naștere, în anul 2019, în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană a fost mai mică cu:

2. Vârsta mamei la prima naștere, în anul 2019, în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană a fost de:

3. Rata natalității este mai mică în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană:

4. Ponderea tinerilor de 15-29 ani care nu lucrează și nu învață, în 2020, în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană a fost de:

5. Diferența salarială la femei și bărbați, în 2019, în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană a fost:

6. Rata șomajului printre tineri (15-24 ani), în 2020 în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană a fost:

7. Ponderea femeilor deputate în Parlament în anul 2020 în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană a fost de:

8. Produsul Intern Brut, în anul 2020, a scăzut atât în Republica Moldova, cât și în Uniunea Europeană:

9. Ponderea suprafeței terenurilor acoperite de păduri, în 2018, în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană a fost:

10. Producția de carne pe locuitor, în 2019, în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană a fost de:

Save
Submit »