1. Hvor mange kjente ulike virustyper finnes det?

2. Er virus levende?

3. Hva er navnet på det skumle viruset som nå herjer rundt i befolkningen i store deler av verden? 

4. Sars CoV-2 hører til gruppen Korona-virus. Hvorfor kalles det Korona?

5. Hva betyr Sars?

6. Hvilken virus-epidemi satte fart i etableringen av CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)?

7. Hvilken kjent Teknologi-gründer har engasjert seg i CEPI for å utvikle vaksiner?

 8. Hvem regnes som den moderne vaksineringens far? 

9. Hvilken av disse pandemiene skyldes bakterie, og ikke virus?

10. Fra hvilket av disse dyrene kom viruset som var opphav til Mers-epidemien i 2012? 

Submit