Nama:

Tingkatan:

Pembiakan ialah proses baharu bagi memastikan kemandirian sesuatu spesis.

Terdapat dua jenis pembiakan, iaitu

TAJUK : PEMBIAKAN SECARA ASEKSUAL DAN KERATAN BATANG – SPPL 1212

Gambar menunjukkan sehelai daun. Namakan jenis pembiakan tumbuhan ini.

Bawang besar - Wikiwand

Bagaimanakah tumbuhan di atas membiak?

Paramecium ialah sejenis haiwn yang menjalankan pembiakan

Antara berikut yang manakah menjalankan pembiakan yang memerlukan induk jantan dan induk betina

Sel pembiakan jantan di hasilkan oleh manakala sel pembiakan betina dihasilkan oleh .

Senaraikan 3 tanda remaja lelaki mencapai akil baligh

Apakah tanda yang paling mudah untuk mengetahui seorang remaja perempuan telah mencapai peringkat akil baligh?

Submit
Answered 0 of 10 (0%)