Test obejmuje zakres programu przerabiany w pierwszej klasie LO i Technikum.  Zawiera on 12 pytań sprawdzających wiedzę i kompetencje wymagane na egzaminie maturalnym.

 

Czas na wypełnienie testu wynosi 30 minut, a w górym prawym rogu ekranu znajduje się zegar pokazujący ile zostało czasu do zakończenia. W każdej chwili można test przewać i wrócić do jego wypełniania, można też zaznaczyć pytanie i wrócić do niego póżniej.

 

Test można wypełniać pięciokrotnie. Zestawy pytań zmieniają się przy kolejnych próbach, a pytania losowane są z bazy ponad 200 pytań

 

Zdający musi potwierdzić  zakończenie testu przed wysłaniem do sprawdzenia. Następnie otrzymuje informacje o ogólnie liczbie punktów oraz o poprawnych odpowiedziach na wszystkie pytania. Test uznajemy za zaliczony przy uzyskaniu 70% możliwych do zdobycia punktów, ale oczywiście możesz postawić sobiewyżej poprzeczkę ;-).

 

Życzymy powodzenia!

 

 

 

 

Test stanowi własność portalu CyferoweHistorie.pl. Powielanie w całości lub fragmentach jest niedozwolone.