Rata natalității (numărul nou-născuților la 1000 persoane) în anul 2020 a fost mai mare în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană.

Rata șomajului printre tineri (15-24 ani) în anul 2021 a fost mai mică în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană.

Diferenţa procentuală dintre salariul mediu al bărbaţilor şi cel al femeilor a fost mai mică în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană (anul 2020).

Ponderea studenților în învățământul terțiar (superior) în anul 2020 a fost mai mare în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană.

Numărul medicilor la 10 000 locuitori este mai mic în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană (anul 2019).

Ponderea gospodăriilor care au acces la internet este mai mare în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană (anul 2021).

Creșterea Produsului Intern Brut (PIB) în anul 2021 față de anul 2020 a fost mai mare în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană.

Rata medie a inflației în 2021 față de 2020 a fost mai mică în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană.

Producția de lapte pe locuitor în anul 2020 a fost mai mare în Republica Moldova comparativ cu Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană a avut cea mai mare pondere în comerțul internațional al Republicii Moldova (atât exportul, cât și importul) în anul 2021.

Răspunse 0 din 10 (0%)
Expediază