Formularz oceny materiału "Jak komuniści doszli do władzy?"

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Informacje, o które prosimy na końcu formularza nie wchodzą w zakres ochrony RODO i służą jedynie lepszemu zrozumieniu oceny plszczególnych grup odbiorców.

Jakość merytoryczna.
Treści zawarte w podstawie, poprawność merytoryczna, przejrzysta narracja

Uwagi (jakość merytoryczna):

Użyteczność
Przedatność (dla nauczyciela/ki, dla ucznia/uczennicy), adekwatność formy do tematu, wygoda korzystania.

Uwagi (użyteczność):

Jakość graficzna
Przjrzystość, funkcjonalność, estetyka

Uwagi (grafika):

Ogólna ocena
 

Propozycje zmian i poprawek:

Next Page »